Hulkkianjärvi

Videokuvaa järveltä

Flora&Fauna

Kunnostushankkeen taustaa

Päiväkirja

Kuvia Hulkkianjärven kunnostushankkeesta:

Linkit & yhteydet

Sääennuste Hulkkianjärvelle

Summary in English
Hulkkianojan (poisto-oja) syventäminen / syksy 2009


Veden ja roudan aiheuttama syöpymä peltotiessä.


Alkuperäinen laskuojarumpu ennen remonttia järven puolelta katsottuna.


Alkuperäinen laskuojarumpu Hulkkijanojan puolelta katsottuna.


Hulkkianjärven vanha luonnonkivistä kasattu kivipato pajukon ja rantakasvillisuuden peittämänä..


Peltotien rummunkohta painaumineen. Taustalla uudet 10m:n siltarumpuputket ø 800mm.


Auki kaivettua ja syvennettyä Hulkkianojaa (laskuojan loppupää, joka yhtyy Onkamaanjokeen).


Kaivinkoneurakoitsija Reijo Kaukonen työssään.


Laskeutusaltaan pohjaa. Pituus 50 metriä. Pohjan leveys 4m + luiskat.


Kaivinkone tasoittaa kaivetun maan samantien pellon pintaan.


Hulkkianoja on vuosien varrella pusikoitunut jonkin verran. Edellisen kerran uoma on kaivettu kokonaan auki ilmeisesti joskus 1960-luvun alkupuolella.


Siltarumpua laskettiin puoli metriä alemmas Ojamaantiellä. Siltarummun madallus oli tärkeää, jotta Hulkkianjärven tyhjennys onnistuisi.


Uusi siltarumpu Ojamaantiellä.


Peltotien siltarumpu kaivettuna auki.


Siltarummun irrotusta.


Siltarummun pohjan syvennys ja tasoitus Ojamaantiellä.


Siltarummun irrotusta.