Hulkkianjärvi

Videokuvaa järveltä

Flora&Fauna

Kunnostushankkeen taustaa

Päiväkirja

Kuvia Hulkkianjärven kunnostushankkeesta:

Linkit & yhteydet

Sääennuste Hulkkianjärvelle

Summary in English
Kuivatuskanavien kaivuu

 


Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen Pekka Kinnunen seisomassa Hulkkianjärven jäälle auratulla uralla. Jäähän kairattiin reikiä, joista pumpattiin vettä jäälle. Toimenpiteen tarkoituksena on vahventaa jääkantta, jotta se kantaa kaivinkoneen sydäntalvella. Kaivinkoneella kaivetaan oja järven keskiselälle.


Lumen siirtoa traktorilla Hulkkianjärven jäältä. Joulukuun 29.päivä 2009.


Jari Porkka ja Pekka Kinnunen tutkivat tilannetta järven jäällä.


Leo Aronen menee ottamaan poisto-ojan settilankut pois putken suulta. Lunta on melkoisen paljon.


Mikko Roimola kaivaa laskuojaa kauemmas Hulkkianjärven selälle.


Laskuojan vedenvirtaus on talven myötä tyrehtynyt.


Jari Porkka lanaa traktorilla jäätietä Hulkkianjärvellä.


Auratulle uralle pumpataan vettä järvestä, jotta ajoura kestäisi kaivinkoneen painon myöhemmin keväällä.


Pakkanen paukkuu. Kuvassa Pekka Kinnunen, Leo Aronen ja Jari Porkka.


Jääkansi on pettänyt laskuojassa vedenlaskun myötä.


Vesi virtaa poisto-ojan suulle.


Järveen laskeva ja lähteistä tuleva vesi on kaivanut uomaa laskuojaa kohden ja veden virtaus on leikannut jään.


Toni Yläkäs linkoamassa Hulkkianjärven selällä.


Jari Porkka linkoamassa kaivinkone-uria Hulkkianojan rannassa.


Jari Porkka linkoamassa ruohikossa. Lunta on paljon, kuten kuvasta näkyy.


Kaivinkone matkalla aloittamaan kaivu-urakkaa. Matkassa telit, joiden päältä kaivu suoritetaan (jakaa kaivinkoneen massan suuremmalle pinta-alalle -> parempi kantavuus)


Kaivua seuraamassa Jari Porkka, Ari Rongas, Esko Porkka ja Veijo Porkka.


Eteläinen kuivatusoja johtaa Mätälamminojasta saapuvat vedet suoraan Hulkkianojaan.


Ojaan tehtiin pieni uoma myös metsäojista laskeville vesille.


Järven pohjoisosan kuivatusojan kaivu alkoi keskiviikko-aamuna 3.maaliskuuta 2010 Jari Porkan rannasta.


Kaivutyö eteni vauhdilla Hulkkianjärven itärannalle.

* *