Hulkkianjärvi

Videokuvaa järveltä

Flora&Fauna

Kunnostushankkeen taustaa

Päiväkirja

Kuvia Hulkkianjärven kunnostushankkeesta:

Linkit & yhteydet

Sääennuste Hulkkianjärvelle

Summary in English
Hulkkianjärven tyhjennys

 


Hulkkianjärvi 9.lokakuuta 2009 klo 11.15, jolloin järven pinnan laskeminen aloitettiin.


Hulkkianjärven vanhan padon avaus kaivinkoneella.


Kaivinkone avasi lasku-uomaa hetteikön läpi.


Näkymä pellolta Onkamaanjoelle päin. Kuvassa vasemmalla veden laskeutusallas.


Hulkkianojan alkupään aukaisu järveen. Pienemmän koneen ohjaimissa Mikko Roimola.

 


Mitta-asteikolla näkyy vedenpinnan taso 1410.2009. Vedenpinta oli laskenut 60cm kuuden päivän aikana.

 


Hulkkianjärven vesi laskee. Rantakallioista näkee vedenpinnan tason ennen kuivatusprojektin aloittamista.

 


Hulkkianjärveen laskevia ojia on padottu, jotta ojien vesipitoisuus säilyisi mahdollisimman hyvänä.


Mätälamminojan pohjapato. Kuvassa ylijuoksutusputki.


Hulkkiantien silta mätälamminojassa.


Näkymä Hulkkianjärven länsipäädystä järvenselälle päin.

 


Vedenlaskun myötä "Selkäkivet" on paljastunut joukoksi isoja kivenmurikoita kallion päällä.

 


Kuivina kesinä veneen köli otti joskus näihin kiinni. Nyt karikot näkyvät selvästi vedenlaskun myötä.

 


Näkymä veneestä Hulkkianjärvenrannalle (Saarankallio)14.10.2009.


Hulkkianojan settipadon suu 14.10.2009


Hulkkianojan alku, vesi juoksee tasaisena virtana järvestä pois. Tilanne 14.10.2009.


Veden virtaus on hidastunut laskuojan suulla.


Veden hiljaista virtaa vanhan padon kohdalla.


Joutsenia keräämässä voimia tulevaa muuttomatkaa varten.


Marraskuun 5.päivä. Veden virtaus on hidastunut turakon kohdalla.


Lapiolla ja kuokalla kaivettua uomaa. Veden virtaus lisääntyi uoman kaivun jälkeen.


Pikkujärvisimpukoita laskuojassa. Anodonta piscinalis